Відтворення та його різновиди

Відтворення — один з основних процесів пам’яті. Воно є показни-
ком міцності запам’ятовування і разом з тим наслідком цих процесів.
Засадовою стосовно відтворення є активізація раніше утворених
тимчасових нервових зв’язків у корі великих півкуль головного мозку.
Найпростіша форма відтворення — впізнавання. Впізнавання є
відтворенням, що виникає при повторному сприйманні об’єктів.
Впізнавання буває повним і неповним.


При повному впізнаванні повторно сприйнятий об’єкт одразу ото-
тожнюється з раніше відомим, повністю відтворюються час, місце та
інші деталі попереднього ознайомлення з ним. Повне впізнавання
спостерігається, наприклад, при зустрічі добре знайомої людини або
при ходінні добре відомими вулицями.
Неповне впізнавання характеризується невизначеністю, утруд-
ненням співвіднесення об’єкта, що сприймається, з тим, що було в по-
передньому досвіді. Так, почувши мелодію, людина може переживати
почуття знайомого, проте буде неспроможною ототожнити її з кон-
кретним музичним твором.
Складнішою формою відтворення є згадування. Особливість згаду-
вання полягає в тому, що воно відбувається без повторного сприй-
мання того, що відтворюється. Згадування може бути довільним, коли
воно зумовлюється актуальною потребою відтворити необхідну інфор-
мацію, наприклад пригадати правило при написанні слова чи речен-
ня, відповісти на запитання, або мимовільним, коли образи чи відо-
мості спливають у свідомості без будь-яких усвідомлених мотивів.
Такими є явища персеверації. Під персеверацією розуміють уявлення,
які мають нав’язливий характер. Образи персеверації з’являються
після багаторазових сприймань певних предметів чи явищ або коли
спостерігається сильний емоційний вплив на особистість.
До мимовільного відтворення належить явище ремінісценції, або
“виринання” у свідомості того, що неможливо було пригадати одра-
зу після його запам’ятовування. Засадовим стосовно ремінісценції, на
думку І. Павлова, є зняття втоми нервових клітин, яке настає після
виконання складного мнемічного завдання. Через деякий час ця вто-
ма зникає, і продуктивність відтворення зростає.
Особливою формою довільного відтворення запам’ятованого ма-
теріалу є пригадування. Потреба у пригадуванні виникає тоді, коли в
потрібний момент не вдається пригадати те, що необхідно. У цій си-
туації людина докладає певних зусиль, щоб подолати об’єктивні та
суб’єктивні труднощі, пов’язані з неможливістю пригадати, напружує
волю, вдається до пошуку шляхів активізації попередніх вражень, до
різних мнемічних дій. Пригадування може бути складною розумовою
діяльністю, яка передбачає поетапне відтворення всіх обставин та
умов, за яких відбувався процес запам’ятовування об’єкта чи явища.
Від уміння пригадувати залежить ефективність використання здобутих
знань, розвинення пам’яті як психічного процесу загалом. К. Ушинсь-
кий одну з основних причин “поганої пам’яті” вбачав саме у лінощах
пригадувати.

Одним із різновидів довільного відтворення є спогади. Спогади
це локалізовані в часі та просторі відтворення образів минулого.
У спогадах етапи життя людини співвідносяться нею із суспільними
подіями, з важливими в особистому житті датами. Об’єктом спогадів
як специфічної форми відтворення є життєвий шлях конкретної особис-
тості в контексті історичних умов певного періоду, до яких вона так чи
інакше була причетна безпосередньо. Це зумовлює насиченість спо-
гадів різноманітними емоціями, які збагачують і поглиблюють зміст
відтворення.

Реклама

Відтворення та його різновиди: Один комментарий

  1. Уведомление: Реферат — Память | UKRUBEKAZ

Отзывы

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s