Типи та види пам’яті

referat-memory-types-1

Типи та види пам’яті. Реферат

Типи пам’яті

 • Генетична
 • Імунна
 • Неврологічна
 • Соціальна

Види пам’яті

 • методом запам’ятовування
 • тривалістю збережнення інформації
 • змістом

За методом запам’ятовування:
мимовільна — інформація запам’ятовується без спеціальних прийомів заучування, під час виконання діяльності або работи з інформацією.
довільна — цілеспрямоване заучування, за допомогою спеціальних прийомів, і ефективність запам’ятовуваня тут залежить від прийомів, цілей запам’ятовування;

За тривалістю збережнення інформації:
сенсорна пам’ять триває 0,2 — 0,5 секунди, дозволяє людині орієнтуватися в отченні.
короткочасна пам’ять забезпечує запам’ятовування одноразової інформації на короткий проміжок часу — від кількох секунд до хвилини;
довготривала пам’ять — збереження інформації протягом тривалого часу;
оперативна пам’ять — проявляється під час виконання певної діяльності і необхідна для її виконання в кожний заданний проміжок часу.

Короткочасна пам’ять є практично повністю автоматичною і працює без якої-небудь свідомої установки на запам’ятовування. Людина може охопити поглядом близько семи предметів, запам’ятовуючи у середньому від п’яти до дев’яти одиниць інформації, які вона спроможна точно відтворити через кілька десятків секунд після їхнього пред’явлення. Тому обґрунтовано вважають, що обсяг короткочасної пам’яті становить (7±2) елементи.

Довготривала пам’ять забезпечує людині тривале збереження знань, умінь і навичок, що потрібні в житті. Встановлено що інформація найкраще запам’ятовується, якщо до неї повертатися через визначені проміжки часу. Перший складає 15-20 хв, що зв’язано з роботою короткочасної пам’яті. Через дві години в людини включаються функції довгострокової пам’яті. Найкраще повернутися до вивченого через вісім годин і через добу. Якщо ж матеріал не повторювати, він буде сприйматися як новий.

Виявляється, що пам’ять не локалізована в якійсь конкретній частині мозку; вона може залежати від зміни шляхів, якими проходять нервові імпульси при їхньому поширенні в мозку. Пам’ять можна тренувати шляхом постійного використання так, щоб між нервовими клітинами (нейронами) мозку установилися чіткі зв’язки. Події, що запам’ятовуються в короткочасній пам’яті, швидко забуваються, у той час як події, що залишилися в довгочасній пам’яті, запам’ятовуються надовго і можуть бути відновлені через багато років.
За змістом залежно від того, що запам’ятовується і відтворюється,
розрізняють чотири види пам’яті:

 • образну
 • словесно-логічну
 • рухову
 • емоційну

Образна пам’ять виявляється в запам’ятовуванні образів, уявлень
конкретних предметів, явищ, їх властивостей, наочно даних зв’язків і
відносин між ними.
Залежно від того, якими аналізаторами сприймаються об’єкти при
їх запам’ятовуванні, образна пам’ять буває зоровою, слуховою, доти-
ковою, нюховою тощо.
Фізіологічним підгрунтям образної пам’яті є тимчасові нервові
зв’язки першосигнального характеру. Проте в ній бере участь і друга
сигнальна система. Мова постає як засіб усвідомлення людиною її
чуттєвого досвіду.

Зміст словесно-логічної пам’яті — це думки, поняття, судження,
умовиводи, які відображають предмети та явища в їх істотних зв’яз-
ках і відносинах, у загальних властивостях. Думки не існують без мо-
ви, тому пам’ять на них і називається словесно-логічною. Цей вид
пам’яті грунтується на спільній діяльності першої та другої сигналь-
них систем.
Словесно-логічна пам’ять є специфічно людською на відміну від об-
разної, рухової та емоційної, що властиві також тваринам.
Рухова пам’ять полягає у запам’ятовуванні та відтворенні людиною
рухів. Виявляється вона в різних видах ігрової, трудової, виробничої
діяльності, у діях художника, балерини, друкарки. Вона є підгрунтям
утворення різних умінь і навичок, засвоєння усної та письмової мови.

Емоційна пам’ять полягає у запам’ятовуванні та відтворенні люди-
ною емоцій та почуттів. Запам’ятовуються не самі емоції, а й пред-
мети та явища, що їх викликають. Наприклад, переживання почуття
ностальгії при спогадах про країну, в якій людина виросла, але з яки-
хось причин залишила її.

Залежно від характеру перебігу процесів пам’яті останню поділяють
на мимовільну та довільну. Про мимовільну пам’ять говорять тоді,
коли людина щось запам’ятовує та відтворює, не ставлячи перед собою
спеціальної мети щось запам’ятати або відтворити. Коли людина ста-
вить на меті щось запам’ятати або пригадати, йдеться про довільну
пам’ять.

Мимовільна і довільна пам’ять — щаблі розвитку пам’яті люди-
ни в онтогенезі. Пам’ять поділяють також на короткочасну, довготри-
валу та оперативну.

Короткочасною називають пам’ять, яка характеризується швид-
ким запам’ятовуванням матеріалу, його відтворенням і нетривалим
зберіганням. Вона, як правило, обслуговує актуальні потреби діяль-
ності й обмежена за обсягом.
Довготривала пам’ять виявляється у процесі набування й закріплен-
ня знань, умінь і навичок, розрахованих на їх тривале збереження та
наступне використання в діяльності людини.
Оперативною називають пам’ять, яка забезпечує запам’ятовуван-
ня та відтворення оперативної інформації, потрібної для використан-
ня в поточній діяльності (наприклад, утримання в пам’яті проміжних
числових результатів при виконанні складних обчислювальних дій).
Виконавши свою функцію, така інформація може забуватися.

Реклама

Типи та види пам’яті: Один комментарий

 1. Уведомление: Реферат — Память | UKRUBEKAZ

Отзывы

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s