ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ. Т. С. Смовженко, 2013

ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ. Т. С. Смовженко, 2013

ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ

 

Навчальний посібник
За загальною редакцією доктора економічних наук, професора Т. С. Смовженко
Видання друге, виправлене і доповнене.

Київ 2013

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Історія і теорія грошей
§ 1. Для чого потрібні гроші
РОЗДІЛ 2. Введення до власних фінансів
§ 2. Надходження
§ 3. Витрати
§ 4. Планування значних фінансових подій
РОЗДІЛ 3. Податки і податкова культура
§ 5. Що таке податки і для чого вони потрібні
РОЗДІЛ 4. Пластикові картки, банкомати і грошові перекази
§ 6. Види пластикових карток
§ 7. Здійснення платежів
§ 8. Грошові перекази
РОЗДІЛ 5. Іноземна валюта і валютні операції
§ 9. Обмін валюти
РОЗДІЛ 6. Власна фінансова безпека
§ 10. Фінансова документація
§ 11. Обачлива фінансова поведінка
РОЗДІЛ 7. Депозити
§ 12. Банківські депозити
§ 13. Небанківські депозити
§ 14. Окремі види депозитів
РОЗДІЛ 8. Інвестиції
§ 15. Ринки капіталу
§ 16. Колективне інвестування
§ 17. Окремі види інвестицій
РОЗДІЛ 9. Пенсійні заощадження
§ 18. Державна і приватна пенсії
РОЗДІЛ 10. Види кредитів
§ 19. Види кредитів: споживчі кредити, автокредити, кредити на житло
РОЗДІЛ 11. Види кредиторів
§ 20. Банки
§ 21. Небанківські фінансові установи
РОЗДІЛ 12. Фінансова складова запозичень
§ 22. Прямі витрати на запозичення
§ 23. Відповідні платежі
§ 24. Реструктуризація кредиту
РОЗДІЛ 13. Юридична складова запозичень
§ 25. Кредитні договори
§ 26. Відповідальність позичальника
§ 27. Права і обов’язки споживача фінансових послуг
РОЗДІЛ 14. Страхування
§ 28. Страхування відповідальності громадян
§ 29. Майнове та особисте страхування громадян
РОЗДІЛ 15. Власний бюджет і фінансове планування
§ 30. Планування вашого фінансового життя
з використанням наявних можливостей

Скачать:

§ book-finansova-gramotnost-smovzhenko-2013.PDF

Общая карта промышленности Украины

Сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, добыча ископаемых, электростанции

Общая карта промышленности Украины: сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, добыча ископаемых, электростанции

Общая карта промышленности Украины: сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, добыча ископаемых, электростанции

Карта химической и нефтехимической промышленности Украины

Экспорт/импорт, объем производства, динамика производства, структура и региональное распределение

Карта химической и нефтехимической промышленности Украины: экспорт/импорт, объем производства, динамика производства, структура и региональное распределение

Карта химической и нефтехимической промышленности Украины: экспорт/импорт, объем производства, динамика производства, структура и региональное распределение